مطالب بر اساس تگ‌ها
مطالب برگزیده
انتخاب محل نصب دستگاه
یکی از موارد مهم در نگهداری و استفاده از یوپی‌اس، انتخاب مکان مناسب و صحیح در نصب آن می‌باشد. مکان نامناسب می‌تواند یوپی‌اس و به طبع آن کامپیوترها و تجهیزات شما را دچار آسیب نماید.
اطلاعات بیشتر
در گردشگری، هدایای نوروزی را به چه کسانی بدهیم؟
چیزی تا پایان سال جاری باقی نمانده و نوروز در راه است. شرکت‌های گردشگری در کنار حجم انبوه کار در فروش محصولات مهم نوروزی و مدیریت پرداخت حقوق، پاداش، عیدی و مزایای آخر سال کارکنان، یک کار حاشیه‌ای اما مهم دیگری دارند، هد...
اطلاعات بیشتر
در خبرنامه همورا ثبت‌نام کنید!
تلاش می‌کنیم ماهیانه اطلاعات خوبی را برای شما ارسال کنیم. نمونه خبرنامه
دیگری از نظرم گر برود باکی نیست/ تو که معشوقی و محبوبی و منظور مرو (اوحدی مراغه‎ای)