18
اردیبهشت
1396
مجید بیگدلی
مجید بیگدلی
مطالب بر اساس تگ‌ها
مطالب برگزیده
کار در خانه: ویژگی‌ها و نتایج دورکاری
آیا دورکاری بهره‌وری نیروی کار را بالا می‌برد؟ نتیجه تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که اجرای دورکاری نتایج بسیار متفاوتی داشته است. اما چه عوامی باعث ایجاد این مغایرت‌ها در نتایج بدست آمده می‌شود؟ در این مق...
اطلاعات بیشتر
کار در خانه: ویژگی‌ها و نتایج دورکاری
آیا دورکاری بهره‌وری نیروی کار را بالا می‌برد؟ نتیجه تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که اجرای دورکاری نتایج بسیار متفاوتی داشته است. اما چه عوامی باعث ایجاد این مغایرت‌ها در نتایج بدست آمده می‌شود؟ در این مق...
اطلاعات بیشتر
گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست/ همچنانش در میان جان شیرین منزلست (سعدی)