19
اسفند
1393
محتوای همورا
محتوای همورا
14
اسفند
1393
محتوای همورا
محتوای همورا
6
بهمن
1393
محتوای همورا
محتوای همورا
4
بهمن
1393
محتوای همورا
محتوای همورا
22
مرداد
1393
محتوای همورا
محتوای همورا
16
مرداد
1393
محتوای همورا
محتوای همورا
23
مرداد
1392
محتوای همورا
محتوای همورا
مطالب بر اساس تگ‌ها
مطالب برگزیده
مشاوره‎‌ی مدیریت تحول در سازمان‌ها
یکی از اساتید توسعه سازمان می‌گوید: «سازمان‌ها در تشبیه مانند مسائلی هستند که باید حل شوند.»بنابر تحقیقات و تجربه‌ی همورا، بسیاری از ساختارها را به سادگی می‌توان بهینه و متحول ساخت؛ البته به شرط انج...
اطلاعات بیشتر
گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست/ همچنانش در میان جان شیرین منزلست (سعدی)