27
آذر
1396
بهنام اسلمی
بهنام اسلمی
25
آذر
1396
محتوای همورا
محتوای همورا
13
آذر
1396
بهنام اسلمی
بهنام اسلمی
11
آذر
1396
محتوای همورا
محتوای همورا
7
آذر
1396
محتوای همورا
محتوای همورا
29
آبان
1396
بهنام اسلمی
بهنام اسلمی
22
آبان
1396
بهنام اسلمی
بهنام اسلمی
9
آبان
1396
بهناز اسلمی
بهناز اسلمی
8
آبان
1396
بهنام اسلمی
بهنام اسلمی
3
آبان
1396
بهناز اسلمی
بهناز اسلمی
مطالب بر اساس تگ‌ها
مطالب برگزیده
تاثیر دورکاری بر بهره‌وری نیروی کار
این روزها دورکاری به یکی از دغدغه‌های مدیران و کارمندان تبدیل شده است. اما واقعا اجرای دورکاری چه تبعاتی برای کارفرما و نیروی کار دارد؟ رابطه میان دورکاری و بهره‌وری نیروی کار به چه صورتی می‌باشد؟ در این مطلب، که از...
اطلاعات بیشتر
گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست/ همچنانش در میان جان شیرین منزلست (سعدی)